Molnár Zsolt Artúr

cv (hivatalosan)


Önéletrajz

dr. Molnár Zsolt

Szakmai  tapasztalat

Molnár & Ficzere Társas Ügyvédi Iroda (később Dr. Molnár F. Zsolt Ügyvédi Iroda)

Ügyvédi tevékenység
Irodavezető ügyvéd, tulajdonos

Ingatlanokkal, ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos jogterületek, gazdasági, kereskedelmi szerződések, társasági jog, öröklési jog, egészségügyi jog. Részvénytársaságok, kft-k, szövetkezetek állandó jogi képviselete. Munkajogi szakértés, munkaszerződések. Külföldi társaságok, magánszemélyek magyarországi képviselete.

Perbeli és peren kívüli képviselet.

Peres joggyakorlat:

büntető ügyszakban: 1994-2002 között több, nagyobb jelentőségű ügyben védői feladatok ellátása (elsősorban gazdasági jellegű cselekmények – mint vesztegetés, adócsalás stb.)

polgári, munkaügyi ügyszakban: 1994-2013 között folyamatosan, elsősorban dologi jogi, vállalkozással kapcsolatos szerződéses jogviták, szavatossági perek, követelések érvényesítése, munkaügyi perek.

Speciális jogterület:

1994 óta folyamatosan: építőipari szavatossági ügyek, kártérítés, beruházások, közbeszerzés, szoftverfejlesztő társaságok alapítása, teljes körű jogi képviselete; szoftverjogok, felhasználói szerződések, engedélyek, jogbitorlás; szerzői jogok

2001 óta folyamatosan: egészségügyi vállalkozások alapítása, képviselete

1992. augusztus 01. - 1994. július 31.

Pénzintézeti Központ Rt.

Pénzügyi szolgáltatások

1993-tól vezető jogtanácsos

A jogi igazgatóság munkájának irányítása. A Társaság jogi képviselete, ingatlanberuházások felügyelete, milliárdos nagyságrendű ingatlanvagyon kezelése, nyilvántartása. A bank igazgatósági üléseinek előkészítése, szabályzatok, pénzügyminisztériumi előterjesztések elkészítése. Társaságok alapítása, felügyelete. Pénzintézeti Központ Rt. átalakításának jogi lebonyolítása (1992): Az 1916-ban alakult Pénzintézeti Központ átalakítása Rt-vé, a lehetséges jogi megoldások kimunkálása, végrehajtása; az alapító okirat elkészítése és a pénzügyminiszterrel való elfogadtatása.

1991. február 01. - 1992. július 31.

Pesti Központi Kerületi Bíróság/Fővárosi Bíróság

Igazságszolgáltatás

Bírósági fogalmazó

Valamennyi büntető és polgári, illetve munkajogi ügyszakban tárgyalási gyakorlat, jegyzőkönyvvezetés, ítélet- és határozattervezetek készítése. A Fővárosi Bíróságon az ún.  semmisségi ítéletek előkészítése (koncepciós perekben elítéltek rehabilitációja). Az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a bírósági fogalmazók joggyakorlati képzésében való részvétel.

Jelentősebb szakmai referenciák

MALÉV, Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (LRI), 2B terminál (1996): A project-financing jogi szakértői vizsgálata, szakértői vélemény készítése az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) számára; a beruházás társasági jogi, ingatlanjogi megoldásainak véleményezése, tárgyalásokon EBRD képviselete
Szakértői anyagok készítése a Kormány mellett felállított Deregulációs Tanács részére – uniós jogharmonizáció előkészítése (1996-1997)

Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (1997-2001): A közel 50 éve rendezetlen sorsú, több milliárdos ingatlanvagyon felmérése, jogi szempontból való felülvizsgálata, naprakész nyilvántartása az egész ország területén. Az Igazgatóság nagyberuházásainak közbeszerzési eljárással való lebonyolítása, előkészítőként, a bíráló bizottság tagjaként, a szerződések megkötéséig és a teljesítés ellenőrzésével bezárólag;
A Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíbiztosítási Igazgatóságon több mint 800 munkavállaló részére jogsegélyszolgálat kialakítása és vezetése több éven keresztül

Immobilia Rt. (1992-1994): Igazgatósági tag; ingatlanberuházó társaság

Hatex Rt. (1993-1995): Igazgatósági tag; textilipari társaság

Sigma Rt. (1993): Igazgatósági tag; követeléskezelő társaság

Egyéb

1989-1990

Magyar Nemzet Újságíró Iskola

2008

Önkéntes munka, Viswadarsanam Project, India, Kerala

2013-

 Lackfi János Kreatív Írás kurzus

2015-

 Petőcz András Szépírói kurzus (Kodolányi János Főiskola)

Tanulmányok

1986 -1991

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Nappali Tagozat

Egyetemi diploma cum laude

1993

Jogi szakvizsga

1996-1997, 2010-

Phd, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Konfuciusz Intézet, kínai nyelv

 

Szakmai tagság

 

1994. október 1-től a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja